hansfoto

November 22, 2009

kraak vrolikstraat

Filed under: amsterdam, kraakbeweging, kraken, squatting, vastgoed, wonen — Tags: — hansfoto @ 5:47 pm

November 14, 2009

stubnitz

Filed under: amsterdam — Tags: , , — hansfoto @ 5:03 pm

stubn

November 11, 2009

amsterdam Van Boetzelaerstraat

Filed under: amsterdam — Tags: — hansfoto @ 4:09 pm

_small_ymerwp

November 9, 2009

haarlemmerweg

Filed under: amsterdam, fotografie — Tags: , , , , — hansfoto @ 4:06 pm

hw2

November 8, 2009

amsterdam Van Boetzelaerstraat

Filed under: amsterdam, fotografie, kraakverbod, kraken, squatting, vastgoed, wonen — hansfoto @ 4:04 pm

ymere1

ymere2

November 2, 2009

amsterdam oosterpark

Filed under: amsterdam — Tags: , , — hansfoto @ 5:42 pm

ritan

container kraak 1-11

Filed under: amsterdam, kraakbeweging, kraakverbod, kraken, photography, police, squatting — Tags: , , , , — hansfoto @ 10:11 am

_small_container2

Blog at WordPress.com.