hansfoto

January 31, 2016

amsterdam bajesdorp

Filed under: amsterdam — Tags: , , — hansfoto @ 10:31 pm

January 28, 2016

protest tegen eerste golfoorlog

Filed under: amsterdam, protest — Tags: — hansfoto @ 4:30 pm

January 9, 2016

wijde heisteeg 7 gekraakt

Filed under: amsterdam, kraakverbod — Tags: , , , — hansfoto @ 7:51 pm

January 4, 2016

amsterdam reiger

Filed under: amsterdam — Tags: , , — hansfoto @ 5:18 pm

bjsdn

Blog at WordPress.com.