hansfoto

September 12, 2017

protest tegen huisuitzetting

Filed under: amsterdam — Tags: , — hansfoto @ 10:12 pm

protest tegen huisuitzetting

Filed under: amsterdam — Tags: , — hansfoto @ 4:49 pm

March 11, 2015

spuistraat amsterdam

Filed under: amsterdam — Tags: , , — hansfoto @ 1:27 pm

tbp

March 10, 2015

spuistraat amsterdam

Filed under: amsterdam — Tags: , , , , , — hansfoto @ 11:27 am

spstrm
spuistraat

February 7, 2015

amsterdam spuistraat

Filed under: amsterdam — Tags: , , , , , — hansfoto @ 6:57 pm

spstr

January 20, 2015

ontruiming pieter vlamingstraat

Filed under: amsterdam, kraken — Tags: , , , — hansfoto @ 3:42 pm

pvla4
pvla10

ontruiming pieter vlamingstraat

Filed under: amsterdam, kraken — Tags: , , , — hansfoto @ 3:06 pm

pvla11

November 2, 2014

flatgebouw rijswijkstraat gekraakt

Filed under: amsterdam, kraakbeweging, kraken — Tags: , , — hansfoto @ 6:38 pm

rswkwp

July 21, 2013

amsterdam pieter vlamingstraat 1jaar gekraakt

Filed under: amsterdam, kraken, squatting — Tags: , , , , , — hansfoto @ 9:44 pm

vla3
pvlstr

March 7, 2013

slangenpand 30 jaar gekraakt

Filed under: amsterdam, kraakbeweging, kraken — Tags: , , , — hansfoto @ 4:48 pm

slang

Older Posts »

Blog at WordPress.com.